Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Voorkom datalekken in de zorg

Datalekken zijn nog altijd aan de orde van de dag. De zorgsector lijkt daarin koploper te zijn. Landelijke media pakken regelmatig uit met verhalen over datalekken bij ziekenhuizen. Ook kleinere zorginstellingen melden vaak datalekken, zoals gezondheids- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke dienstverlening en tandartsen. Dit betreft met name hacking, malware en phishing. Toch kun je als zorginstelling met relatief kleine stappen je IT-beveiliging flink verbeteren. En zo datalekken voorkomen. Hoe? Dat leggen we graag uit.

niels-en-maikel

IT-aandachtspunten voor zorginstellingen

Wie specifiek naar zorginstellingen kijkt, signaleert de volgende IT-aandachtspunten:


  • Door menselijke fouten kunnen medische gegevens bij een verkeerde ontvanger terechtkomen, bijvoorbeeld via e-mail.
  • Privacygevoelige dossiers kunnen op straat komen te liggen, zoals medische dossiers, (jeugd)hulpdossiers en informatie over behandeltrajecten. Bijvoorbeeld omdat iemand ze per ongeluk verliest, ze vergeet in de trein of omdat ze gestolen zijn.
  • Zorginstellingen slaan soms medische gegevens van patiënten lokaal op draagbare apparatuur op, zoals op tablets, smartphones, laptops of USB-sticks. Medewerkers nemen deze gegevensdragers weleens mee naar huis, met alle risico’s van dien wat betreft verlies en diefstal. Hierdoor kunnen deze persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.
  • Zorginstellingen kunnen doelwit zijn van phishing-aanvallen, waardoor hackers toegang krijgen tot het account van de medewerker(s). Dit kan leiden tot privacy inbreuken.
  • Met name kleinere zorginstellingen en zorgverleners, zoals fysiotherapeuten en huisartsen, worden regelmatig getroffen door ransomware. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens in handen komen van hackers. Bovendien kunnen bestanden permanent of tijdelijk niet toegankelijk zijn.


Datalekken voorkomen bij zorginstellingen

Met relatief kleine stappen kun je de IT security in zorginstellingen verbeteren en daarmee veel datalekken voorkomen. Wat die stappen zijn en hoe je daarin zo effectief mogelijk kunt zijn, achterhaal je met een security-scan. Zo’n scan maakt in een kort tijdsbestek duidelijk wat de mogelijke verbeterpunten zijn en welke quick wins te behalen zijn. Deze quick wins dragen direct bij aan het verkleinen van de kans op datalekken. Ook maakt de security-scan duidelijk welke structurele verbeteringen nodig zijn en met elke prioriteiten.


Resultaat security-scan is tweeledig

Het resultaat van de security-scan is daarmee tweeledig. De scan maakt het allereerst mogelijk om veiliger te werken. Daarnaast kan de uitkomst van de security-scan dienen als onderbouwing voor de noodzakelijke en verantwoorde investeringen in de IT-omgeving. Niets doen is geen optie!

maikel-1

Meer weten?

Maikel, onze accountmanager, helpt je graag verder. Je kunt hem mailen of bellen.

E-mail: m.koekkoek@solviteers.nl | Telefoonnummer: 06 13 08 38 22